personvern

Sist oppdatert: 24.5.2018

FORMÅL OG HENSIKT

Bombardier Recreational Products Inc. sammen med sine samarbeidende selskaper og datterselskaper, «BRP», «vi», «oss», «vår, vårt, våre») er en ledende aktør i bransjen for powersport-kjøretøy og fremdriftssystemer.

Vi er forpliktet til å beskytte ditt privatliv og personvern og støtter en generell politikk med åpenhet om hvordan vi samler inn, bruker og avslører dine personopplysninger (slik det defineres nedenfor). Denne personvernklausulen gjelder informasjon, inkludert personlig informasjon, som BRP samler inn om deg. Hensikten med denne personvernklausulen er å informere deg om BRPs praksis når det gjelder innsamling, bruk og avsløring av personlig informasjon som oppgis ved tilgang til, eller bruk av våre nettsteder eller tjenester og tilhørende produkter eller som på annen måte samles inn av oss.

Denne personvernklausulen forklarer også hvordan du kan kontakte oss hvis du har et spørsmål, ønsker å endre eller slette personlig informasjon som BRP måtte ha om deg. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese denne personvernklausulen og beholder den for fremtidig referanse.

PERSONLIG INFORMASJON

I forhold til hensikten med denne personvernklausulen, betyr “personlig informasjon” informasjon om en identifiserbar person.

HVILKEN TYPE PERSONLIG INFORMASJON VI SAMLER INN

Informasjon som vi får fra datasubjekter

Vi samler inn informasjon som du frivillig gir oss, som navnet ditt, språk, telefonnummer, adresse og e-postadresse; for eksempel, når du ønsker å få vite mer om BRPs produkter og tjenester eller når du kontakter vår kundeservice for assistanse med dine BRP-produkter eller for service etter kjøp.

Informasjon som samles inn automatisk

Vi samler automatisk inn informasjon om deg, som informasjon innsamlet ved å bruke informasjonskapsler og tilsvarende teknologier når du bruker, går inn på eller kommuniserer med oss på våre nettsteder. Vi kan, for eksempel, samle inn informasjon om den type enhet du bruker for å få tilgang til våre nettsteder, operativsystem og versjon, din IP-adresse, din generelle geografiske plassering slik din IP-adresse indikerer, type nettleser du bruker, hvilke av våre nettsteder du ser på, og om og hvordan du kommuniserer med tilgjengelig innhold på våre nettsteder.

Informasjon som samles inn fra andre kilder 

Vi kan motta informasjon om deg, som demografisk informasjon, fra andre kilder, inkludert tredjepart, slik som forhandlernettverks-partnere og partnere som vi tilbyr felles tjenester med eller engasjerer oss med i felles markedsføringsaktiviteter. Vi kan også motta informasjon om deg fra sosiale plattformer som Facebook og Twitter, for eksempel, når du kommuniserer med oss på disse plattformene. Vi beskytter data som vi mottar i henhold til praksisen som beskrives i denne personvernklausulen, og vi tar også eventuelle andre restriksjoner i bruk som pålegges av datakilden.

Informasjon som samles inn fra kundekommunikasjon med BRP

Vi har fremhevet ulike tilfeller hvor BRP potensielt kan samle inn personlig informasjon fra kundene. Kundekommunikasjonen med BRP brytes ned i følgende segmenter:

Finn ut mer om BRP

Når du samler mer informasjon om BRP, kan du virtuelt eller fysisk besøke en side som vi representerer. Eksempler inkluderer når du blar gjennom nettsiden vår, ringer våre salgsrepresentanter, fysisk besøker en BRP-forretning, abonnerer på BPR nyhetsbrev, deltar i BRP-sponsede konkurranser og veddemål eller deltar på BRP-sponsede arrangementer. For å lære mer om BRP-produktene kan du frivillig levere personlig informasjon, som ditt navn, adresse eller e-postadresse i løpet av denne kommunikasjonen. Vi kan også samle inn informasjon om deg på nett via informasjonskapsler eller tilsvarende teknologier når du besøker våre nettsteder. Vi bruker denne informasjon til å dele nyheter om arrangementer og produkter som tilbys av BRP. I tillegg hjelper IP-adressene oss til å forstå geografisk informasjon om våre nettsteders besøkende bedre slik at vi kan forbedre nettsidene våre for alle. Det er vår legitime interesse å behandle dine personopplysninger for disse formålene.

Kjøp av BPR-produkter

Når du har bestemt deg for å kjøpe et BRP-produkt, tilbyr vi kundene våre å kjøpe direkte fra oss på våre nettsteder eller hos en BRP-forhandler. Når du kjøper fra oss, vil du bli bedt om å oppgi informasjon slik at vi kan fullføre kjøpet ditt. Vi bruker denne informasjon til å fullføre transaksjonen, følge opp kjøpet ditt, hjelpe deg med eventuelle leveringsproblemer, håndtere returer, tilby service etter kjøpet og andre saker som gjelder ditt kjøp av BRP-produkter. Behandling av dine personopplysninger for dette formålet er nødvendig for oppfyllelsen av den avtalen vi har med deg. Legg merke til at vi ikke lagrer noen informasjon om betaling eller kredittkort. Vi bruker bare betalingsinformasjonen i forbindelse med kjøp av BRPs produkter.

Registrering av dine BRP-produkter

Som del av registrering av eierskapet av ditt BRP-produkt, for sikkerhetsinnkallinger og garantiformål, vil BRP samle informasjon som navn, adresse og e-postadresse. Det er påkrevd å gi denne informasjonen for å registrere ditt BRP-produkt. Vi samler inn denne informasjon for å etablere eierskapet til individuelle BRP-produkter, gjennomføre eventuelle sikkerhetsinnkallinger og tilby garanti og tjenester etter kjøpet. Det er vår legitime interesse, og i din egen interesse når det gjelder sikkerhetsinnkallinger, å behandle dine personopplysninger for disse formålene.

Få hjelp fra BRP

Fra tid til annen kan du bestemme deg for å kontakte vår kundeservice for assistanse med dine BRP-produkter. For å kunne tilby deg den beste service, kan vi samle inn visse opplysninger om deg eller dine BRP-produkter. Vi samler inn denne informasjonen for å gi deg den beste og mest effektive kundestøtten.

SLIK BRUKER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER 

BRP bruker den informasjonen vi samler inn med BRP-produkter og tjenester vi tilbyr, som inkluderer bruk av informasjon for å forbedre og personliggjøre dine opplevelser og erfaringer. Vi bruker også informasjonen til å kommunisere med deg, for eksempel å informere deg om din konto, nye BRP-produkter eller tilgjengelige tjenester, sikkerhet og andre typer oppdateringer. BRP bruker informasjonen til følgende formål:

Kundestøtte

Vi bruker informasjonen til å svare på kundehenvendelser, feilsøking på produkter, reparasjon av kundens BRP-produkter og tilby kunden støtte og oppfølging.

Produktforbedring

Vi bruker kontinuerlig data til forskningsformål og for å utvikle og forbedre våre BRP-produkter og tjenester, inkludert vedlikehold og forbedring av ytelsene til våre BRP-produkter og tjenester, utvikling og tilføying av nye egenskaper og kapasiteter.

Sikkerhet, beskyttelse og løsning av tvister

Vi bruker informasjon til å beskytte sikkerheten til våre BRP-produkter og våre kunder, oppdage og forhindre tyveri, løsning av tvister og håndheve våre avtaler.

Forretningsmessig drift 

Vi bruker informasjon til å utvikle tilleggsanalyser og forretningsmessig innsikt som gjør oss i stand til å drive, beskytte, foreta informerte beslutninger og rapportere resultatene av vår virksomhet.

Kommunikasjon, personliggjøring, markedsføring og annonsering

Vi bruker informasjonen vi samler inn for å levere og personliggjøre vår kommunikasjon med deg. For eksempel kan vi kontakte deg via e-post eller annen form for elektronisk kommunikasjon for å informere deg om nye BRP-produkter eller tjenester, for å tilby deg personlig service, for å oppdatere deg om et supportproblem eller invitere deg til å være med på en undersøkelse. Vi bruker også informasjonskapsler og tilsvarende teknologi for å gi den mest relevante BRP-reklamen til deg. 

Salgs og ettersalgstjenester 

Salg av enheter og ettersalgstjenester vil bruke din informasjon til å behandle salget av din enhet til deg, og konfigurere og gi service til ditt BRP-kjøretøy. BRP vil innhente dine kontaktdetaljer, detaljer om kjøretøykonfigurasjon i tillegg til salgs- og serviceinformasjon når du kjøper, foretar service på eller reparerer et kjøretøy fra eller med dem som del av salget eller tjenesten og vil bruke den til å gi deg den tjenesten du ønsker og informere deg om eventuelle problemer som gjelder kjøretøyet ditt. BRP kan få tilgang til denne informasjon for å sjekke tekniske eller andre problemer når det gjelder leveringen av disse tjenestene.

Ovennevnte kontrollører kan også få begrenset informasjon om kjøretøyets lokalisering i løpet av reparasjonsprosessen som kun vil bli brukt i overensstemmelse med gjeldende lover og regler.

For disse ovennevnte formålene kan BRP overføre denne informasjon til autoriserte forhandlere og andre BRP tilknyttede selskaper og datterselskaper. Dette kan inkludere informasjon som du har gitt disse selskapene, eller som genereres ved ditt bruk av BRP produkter, for eksempel kontaktdetaljer, preferanser, kundehistorikk, kjøretøydata, app-bruk og adferd på nettet.

SLIK DELER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER

Personlig informasjon som BRP samler inn kan overføres til et begrenset antall tredjeparter. I dette tilfellet deler vi dine personopplysninger med disse agenter eller underleverandører kun for det formålet å utføre tjenester på vegne av og under instruks av BRP og i overensstemmelse med denne personvernklausulen.

Denne informasjonen deler på en sikker måte ved bruk av en konsistent sikkerhetsprotokoll mellom BRP og tredjepartene. Når BRP deler informasjonen med andre parter, sørger vi for at de kun bruker dine personopplysninger til formålet og med trygge sikkerhetstiltak på plass slik at de ikke kan misbruke denne avtalen.

Typer tredjepart, bortsett fra BRP-selskaper allerede oppgitt, er:

  • Utvalgte markedsføringsagenter, inkludert callcentre, som utfører markedsføringskampanjer på vegne av BRP;
  • BRP-autoriserte forhandlere- og distributører;
  • Trykkefirmaer.

Når vi deler informasjon med tredjepart, vil dine personopplysninger kunne bli overført til land hvor databeskyttelseslovene kan tillate en lavere beskyttelsesstandard for dine personopplysninger enn det som gjelder i ditt eget land. Vi viser aktsomhet for å beskytte dine personopplysninger og har på plass adekvate mekanismer for å beskytte den når den overføres internasjonalt. Vi vil overføre dine personopplysninger i overholdelse av aktuelle databeskyttelseslover og vil iverksette passende sikringstiltak for å sikre at dine personopplysninger er tilstrekkelig sikret ved enhver tredjepart som får tilgang til informasjonen.

BRP kan også avsløre eller overføre personlig informasjon til en tredjepart ved foreslått eller faktisk kjøp, salg (inkludert likvidasjon, realisasjon, tvangssalg eller gjenvinning), leasing, sammenslåing, innlemmelse eller enhver annen form for overtagelse, fraskillelse, overføring, videreformidling eller finansiering av hele eller deler av BRP eller av noen av de virksomheter eller eiendeler eller aksjer eiet av BRP, eller en avdeling av BRP, for at du kan fortsette å motta de samme produktene og tjenestene fra tredjepart.

BRPs JURIDISKE GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

BRP vil bruke din informasjon slik det er beskrevet ovenfor og slik det tillates av ulike personvernlover i de landene vi opererer i. Dermed vil BRP respektere følgende prinsipper:

  • når BRP har innhentet din tillatelse
  • når det er nødvendig i utøvelsen av en kontrakt;
  • når BRP har en juridisk forpliktelse;
  • når det er en vital interesse for datasubjektet;
  • når en oppgave er utført i offentlige interesse; og
  • når det er en legitim interesse. 

BRP reserverer seg retten til å avsløre personlig informasjon til tredjepart hvis lov, regel, ransakingsordre, stevning eller rettslig forordning krever eller autoriserer oss å gjøre dette.

HVOR LENGE BEHOLDER VI INFORMASJONEN

Din informasjon beholdes bare så lenge som det er nødvendig for det formålet den var ment og eventuelle andre tillatte, nærliggende formål. Dersom informasjonen brukes for flere formål, vil vi beholde den til formålet med den seneste perioden utløper; men vi vil avslutte all bruk av informasjonen for formålet med kortere periode så snart den perioden utløper.

Din informasjon oppbevares på en trygg måte og tilgang er strengt begrenset til kun de personene som trenger å bruke den for passende formål.

Våre oppbevaringsperioder er basert på forretningsmessige behov og når din informasjon, som ikke lenger er nødvendig, er ugjenkallelig anonymisert eller ødelagt.

Du beholder retten til å fjerne ethvert samtykke når som helst.

COOKIES

BRP bruker informasjonskapsler for å administrere vår nettside og e-postprogrammer. Vi bruker ikke informasjonskapsler for å samle inn eller lagre personlig informasjon. En cookie er en liten fil som plasseres på din datamaskin når du besøker et nettsted. Informasjonskapsler brukes til å lagre upersonlig informasjon som brukes til å administrere din opplevelse, slik som din type nettleser. En cookie kan også lagre preferanseinformasjon for å skreddersy din nettsideopplevelse. De fleste nettlesere lar deg kontrollere informasjonskapsler ved hjelp av innstillinger om nettsidepreferanser.

Informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan kundene bruker våre nettsteder og e-poster slik at vi kan designe bedre tjenester i fremtiden.

SLIK BESKYTTER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER

BRP gjør kommersielt rimelige anstrengelser for å sikre at personlig informasjon innsamlet fra deg er beskyttet mot tap og uautorisert tilgang. Denne beskyttelsen gjelder informasjon som lagres både i elektronisk og fysisk form. Tilgang til dine personopplysninger er begrenset til individer som har et forretningsmessig behov i overensstemmelse med årsaken til at informasjonen ble gitt. I tillegg tar BRP i bruk generelt akseptert sikkerhetsteknologi, som brannmurer og adgangskontroll for å beskytte personlig informasjon mot tap og uautorisert tilgang.

Overføring av personlig informasjon

For visse legitime forretningsformål kan det bli nødvendig for BRP å overføre personlig informasjon vedrørende BRPs ansatte, kunder eller partnere til tredjepart. Hvis dette ikke skjer i samsvar med et lovmessig krav, må det i hvert tilfelle sjekkes om det er i konflikt med enhver interesse til datasubjektet som krever beskyttelse. Ved overføring av personlig informasjon til tredjepart, må vilkårene fremsatt under behandling av personlig informasjon tilfredsstilles. Dersom mottakeren befinner seg i et vertsland som ikke er originallandet, vil lovene i vertslandet garantere et passende beskyttelsesnivå av personlig informasjon i overensstemmelse med denne klausulen. Dette gjelder ikke dersom dataoverføring utføres i overensstemmelse med et rettslig krav. Uansett, før overføring av data, må mottakeren være begrenset av, i henhold til en databehandlingsavtale, kun å bruke informasjonen for det spesifiserte formålet. Personlig informasjon kan overføres til offentlige institusjoner eller myndigheter i den grad det er tillatt i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslover. Dersom personlig informasjon overføres til BRP av tredjepart, må det sikres at personopplysningene er innsamlet på lovlig vis, i overensstemmelse med databeskyttelseslover, og at bruken for slik behandling av personlig informasjon er tillatt.

Internasjonal overføring av personlig informasjon 

For personlig informasjon som involverer europeiske innbyggere, vil overføring av personlig informasjon utenfor den europeiske unionen bli omhyggelig gjennomgått for overføringen finner sted for å sikre at de faller innenfor begrensningene som er pålagt av GDPR. Dette avhenger delvis av den europeiske kommisjonens bedømmelse av beskyttelsen av personlig informasjon i mottakerlandet, og dette kan endre seg over tid.

LENKER TIL TREDJEPARTS SIDER

Denne nettsiden kan tilby lenker til andre tredjeparts nettsteder. Du bør være oppmerksom på at de som driver lenkede nettsteder også kan samle inn dine personopplysninger (inkludert informasjon generert gjennom bruk av cookies) når du lenker til deres nettsteder. BRP er ikke ansvarlig for hvordan slike tredjeparter samler inn, bruker eller avslører dine personopplysninger, så det er viktig at du gjør deg kjent med deres personvernpolitikk før du gir dem dine personopplysninger.

BESKYTTELSE AV BARNS PERSONVERN

BRPs nettsteder er ikke målrettet mot eller tenkt benyttet av barn. Vi samler ikke med viten og vilje inn personlig informasjon fra barn under 16 års alder. Barn under 16 år bør ikke registrere seg, heller ikke gi BRP personlig identifiserbar informasjon uten tillatelse fra foreldre eller oppnevnt verge.

ENDRINGER I DENNE PERSONVERNKLAUSULEN

BRP reserverer seg retten til å endre denne personvernklausulen når som helst uten forutgående varsel. Den personvernklausulen som til enhver tid ligger på denne nettsiden, skal være den gjeldende personvernklausulen.

DINE RETTIGHETER OVER DIN INFORMASJON

Med forutsetning om at riktig identifikasjon er gitt til BRP, kan du;

Be BRP om hvilken personlig informasjon vi har om deg, og du kan be oss å korrigere den hvis den er unøyaktig.

Be om at den slettes og du kan be oss gi deg en kopi av informasjonen.

Be oss å stoppe å bruke dine personopplysninger – den enkleste måten å gjøre dette er å trekke tilbake tillatelsen din, noe du kan gjøre når som helst, enten ved å klikke på avmeldingslenken på slutten av et nyhetsbrev, eller ved å sende e-post, skrive eller ringe oss ved å bruk nedenstående kontaktdetaljer.

Du kan hjelpe oss med å holde dine personopplysninger korrekt ved å underrette oss om eventuelle endringer i denne informasjonen. Dersom du har spørsmål om BRPs personvernklausul eller en klage på vår bruk av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på en av følgende måter:

EPOST: privacyofficer@brp.com

POST: 

Bombardier Recreational Products Inc.
Attention: Legal Services
726, St-Joseph Street
Valcourt, Quebec
J0E 2L0
Canada

Vi har forpliktet oss til å samarbeide med deg for å oppnå en rettferdig løsning på enhver klage eller problem du måtte ha når det gjelder bruk av dine personopplysninger. Hvis, derimot, du mener at vi ikke har vært i stand til å hjelpe deg med din klage eller ditt problem, kan du ha rett til å registrere en klage hos databeskyttelsesmyndighetene i ditt hjemland (hvis slik myndighet eksisterer i ditt land), eller overordnet myndighet.

 

© BRP 2003 - 2024